يکشنبه ٢٧ مرداد ١٣٩٨
حسن زاده محمد

نام و نام خانوادگی :  محمد حسن زاده
مرتبه علمي :  استاديار
مدرک تحصیلی : دكتري
رشته تحصیلی :  علوم مهندسي-آبخيزداري
شماره تماس مستقيم : 7770163-0352
شماره تماس داخلي :
آدرس پست الکترو نیکی :
mhasanzadeh@yahoo.com      

 

سوابق علمی - پژوهشی

سوابق تحصيلي

ديپلم: فارغ‌التحصيل رشته علوم تجربي, دبيرستان امير كبير رشت (1372).

كارشناسي: فارغ‌التحصيل رشته مرتع و آبخيزداري، دانشگاه يزد (1376).

كارشناسي ارشد: فارغ‌التحصيل رشته آبخيزداري، دانشگاه تهران (1379).

دكتري: فارغ‌التحصيل رشته آبخيزداري، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران (1385).

عناوين پايان نامه و رساله در مقاطع تحصيلي

كارشناسي: تهيه طرح جامع مرتعداري و آبخيزداري حوزه آبخيز اشتيجه عقدا.

كارشناسي ارشد: پهنه بندي خطر زمين لغزش حوزه آبخيز شلمانرود استان گيلان.

دكتري: بررسي ويژگيهاي موثر بر فرسايش پذيري مارن ها مطالعه موردي حوزه آبخيز ايوانكي.

سوابق اجرایی و عضویت ها

 • مدیر گروه مهندسی محیط زیست 1383 تا 1385
 • رئیس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی از 1385 تا 1389
 • مدیر گروه کارشناسی ارشد آبخیزداری از 1388 تا 1389
 • عضو کمیته هیات ممیزه منطقه چهار دانشگاه آزاد اسلامی از سال 1387 تا 1388
 • رئیس کمیته تحصیلات تکمیلی 1386 تا 1387
 • عضو کمیته تحصیلات تکمیلی از سال 1386 تا 1391
 • عضو کمیته سنجش و نظارت دانشگاه 1386 تا 1388
 • عضو شورای آموزشی دانشگاه از سال 1385 تاکنون
 • عضو شورای فرهنگی دانشگاه، 1387 تا 1388
 • دبیر کمسیون موارد خاص آموزشی از سال 1387 تا 1389
 • عضو انجمن آبخیزداری ایران از سال 1389 تاکنون
 • عضو نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ایران از سال 1386 تاکنون
 • رئیس هیات بدوی انتظامی اساتیداز سال 1389 تا 1391
 • عضو شورای انتشارات دانشگاه از سال 1389 تاکنون
 • عضو شورای بورس دانشگاه از سال 1390 تاکنون
 • عضو کارگروه تصویب رشته دانشگاه از سال 1389 تا 1391
 • رئیس کمسیون موارد خاص آموزشی از سال 1389 تا 1391
 • رئیس کمیته ترفیعات دانشگاه از سال 1389 تا1391
 • عضو کمیته منتخب هیات ممیزه دانشگاه از سال 1392 تاکنون
 • مدیر گروه کارشناسی ارشد آبخیزداری و همزیستی با بیابان از سال 1392 تاکنون

سوابق تدريس

مقطع کارشناسی :

Ø   هيدرولوژي عمومي

Ø   هيدرولوژي كاربردي

Ø   حفاظت آب و خاك

Ø   جمع آوري آب در مناطق خشك

Ø   سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی

مقطع کارشناسی ارشد :

Ø   مدیریت منابع آب

Ø   مدیریت جامع حوزه های آبخیز

Ø   کنترل سیلاب

Ø   مسایل اقتصادی اجتماعی حوزه های آبخیز

Ø   سامانه اطلاعات جغرافیایی در محیط زیست

Ø   تامین و بهره برداری آب در بیابان

 

راهنمایی پایان نامه های کارشناسی ارشد

ردیف

عنوان

نام دانشجو

1

مکان یابی سد زیر زمینی با استفاده از ارزیابی چند معیاره مکانی (SMCE) مطالعه موردی حوزه آبخیز

امیر ارسلان فلاح

2

بررسی تغییرات کمی و کیفی آبهای زیرزمینی دشت راور کرمان

احسان شفیعی ماهانی

3

تهیه نقشه ریسک پذیری سیلاب با استفاده از سیستم تحلیل تصمیم گیری چند معیاره(MCDAS) در محیط GIS(مطالعه موردی –حوزه آبخیز شیطور بافق)

حبیب ا... خواجه بافقی

4

مکان یابی سد زیر زمینی با استفاده تصاویر ماهواره ای و GIS(مطالعه موردی حوزه آبخیز میانکوه یزد)

رضا دانایی

5

مکان یابی پخش سیلاب با استفاده از ارزیابی چند معیاره مکانی (SMCE) (مطالعه موردی حوزه آبخیز پدوا شهرستان بم)

مژگان تیموری

6

بررسی برخی عواخصوصیات فیزیکی شیمیایی موثر بر فرسایش پذیری خاکهای حاصل از سازندهای زمین شناسی حوزه آبخیز خضر آباد با استفاده از بارانساز

محمد عزآبادی

7

پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از ارزیابی چند معیاره مکانی(SMCE)(مطالعه موردی : حوضه آبخیز کاج و رستمی استان چهارمحال و بختیاری)

مسلم چابک بلداجی

8

ارزيابي عملکرد سازه هاي کوتاه رسوبگيري مطالعه موردي(حوزهآبخيزبلوک آباد مراغه)

سعید پورحیدری

9

بررسي اثرات اقتصادي-اجتماعي پخش سيلاب در دشت دامنه (شهرستان فريدن)

منا حاجي كريم فریدنی

10

پهنه بندی خطر حرکت توده ای با روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) (مطالعه موردي: حوزه آبخيزي در شرق گیلان)

مژده متولی کسمایی

11

بررسي تغييرات زماني و مكاني كيفيت آب زيرزميني با استفاده از GIS (مطالعه موردي: دشت مروست

احسان امامی میبدی

12

ارزيابي عملكرد طرح هاي آبخيزداري(مطالعه موردي: حوزه آبخيز پلاسجان، فريدون شهر

محبوبه خنجری

13

ارزیابی عملکرد مدیریت جامع حوزه های آبخیز (موردی: آبخیز کاخک گناباد)

مجتبی محرابی

14

ارزیابی چگونگی مشارکت آبخیزنشینان در اجرای پروژه های آبخیزداری (موردی: حوزه آبخیز دره بید طبس)

عباس خراسانی

15

آبخیزداری شهری در مدیریت یکپارچه و کنترل سیلابهای شهری (موردی حوزه آّبخیز شهری تفت)

اکبر کارگر اسفند آبادی

16

ارزیابی آسیب پذیری منابع آب زیرزمینی دشت بهاباد نسبت به آلودگی با استفاده از GIS

مجید دهقانیزاده

17

پهنه بندی خطر سیل با استفاده از مدلHEC – RAS   (مطالعه موردی: حوزه آبخیز هلیل رود)

علی شرفی

 

 

مشاوره پایان نامه های کارشناسی ارشد 

ردیف

عنوان

نام دانشجو

1

بررسی اثر تغییر کاربری اراضی روی فرسایش پذیری خاک (مطالعه موردی حوزه آبخیز چادگان)

الهه مرشدی پور

2

بررسی تاثیر عوامل اقلیمی و فیزیوگرافی بر سیل خیزی ( مطالعه موردی حوزه آبخیز عقدا)

علی دهقان

3

بررسی تاثیر عملیات آبخیزداری بر سیل خیزی حوزه با استفاده از مدل HEC-HMS( مطالعه موردی حوزه آبخیز منشاد)

نجمه شیخعلیشاهی

4

پهنه بندی خطر سیل با استفاده از مدل HEC-Ras(مطالعه موردی حوزه آبخیز میانکوه یزد)

نجمه دهقانی

5

ارزيابي مکاني طرحهاي آبخيزداري با استفاده از فنون تصميم‌گيري و ارزيابي چندمعياره مکاني (مطالعه موردي: حوزه آبخيز قورچاي راميان)

انگیزه اسدی

6

بهینه­سازی روابط دبی- رسوب با استفاده از روش­های منحنی سنجه و فاکتورهای اصلاح اریب(مطالعه موردی: حوزه آبخیز پل دوآب شازند)

علی بهرامی

7

مديريت منابع آب در ارتفاعات شيركوه يزد با تاكيد بر شناخت گسلهاي موجود در منطقه

ابوالقاسم نایبی

8

مكان يابي سدهاي زيرزميني با تاکيد بر جنبه های ژئومورفولوژيکی و هيدروژئولوژيي  ( مطالعه موردي راور كرمان)

احمد سلاجقه تذرجي

9

تعيين شدت و وسعت خشكسالي وتاثير آن بر وضعيت منابع آبهاي سطحي(مطالعه موردي: حوزه سد 15 خرداد قم)

سيد مجيد رضا حسيني منفرد

10

واسنجي مدل فرسايش و رسوب WSMبا استفاده از داده هاي مشاهده اي  از باران ساز حوضه نير تفت

علي مطلب نژاد

11

مدیریت  منابع آب با تاکید برشناخت محدودیت ها و مشکلات منطقه (مطالعه موردی حوضه آبخیز خضرآباد)

محمد رضا آخوندی

12

مكانيابي پخش سيلاب با استفاده از سامانه تصميم يار (موردي حوضه سرآسياب بادرود)

پویان عسگرنیا

13

مقايسه ميزان فرسايش خاك و رواناب در كاربريهاي مختلف زراعي ديم و مرتعي به كمك بارانساز (مطالعه موردي: حوزه آبخيز هليل رود جيرفت

امین گودرزی

14

بررسی پتانسیل آبی مناطق کارستیک (موردی: منطقه تامهر تفت)

نازلی یاریبخت

15

بررسی رواناب و رسوب حوزه آبخیز با استفاده از N-SPECT

سحر خلیلی

16

بررسی روندتغییرات کیفی آبهای زیرزمینی ناشی از افت سطح آب زیرزمینی

(مطالعه موردی:دشت اسفندآباد ابرکوه،استان یزد)

امیرحسین فخارزاده

 

17

پهنه بندی خطر زمین لغزش حوزه آبخیز سیاه خور با استفاده از روش تحلیل سلسه مراتبی(AHP)

غلامرضا حیاتی

18

بررسی ارتباط بین سطح ایستابی آب زیرزمینی و درصد تراکم پوشش گیاهی (مطالعه موردی: دشت بهادرانيزد)

نازنین نواب پور

19

نقش زون گسله خضرآباد در ایجاد حرکت های توده ای

محمّد رضا سرداری زارچی

20

ارزیابی وضعیت خشکسالی هیدرولوِژیکی (مطالعه موردی:شهرستان زرند)

مصطفی زراعتکاربرفوئیه

 

کارگاهها و دوره های آموزشی

1-     کارگاه آموزشی برنامه ریزی و تدوین طرح درس، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد، دیماه 1383

2-     دوره آموزشی مقاله نویسی به زبان فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد، بهمن 1383

3-     دوره آموزشی روش شناسی تحقیق در کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد، بهمن 1384

4-     دوره آموزشی آمار و SPSS، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد، بهمن 1385

5-     دوره آموزشی چگونه از یک متن علمی اطلاعات استخراج کنیم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد، اسفند 1385

6-      دوره آموزشی ایجاد وبلاگ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد، اردیبهشت 1386

7-     دوره آموزشی روشهای برقراری ارتباط موفق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد، اردیبهشت 1386

8-     ترتیل خوانی و تجوید قرآن کریم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد، اردیبهشت 1386

9-     دوره آموزشی نحوه نگارش CV، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد، خرداد 1386

10- دوره آموزشی بهینه سازی روابط استاد و دانشجو، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد، دی 1386

11- دوره آموزشی درآمدی بر امر به معروف و نهی از منکر(شهروند مسئول)، منطقه چهار دانشگاه آزاد اسلامی. دیماه 1387

12-دوره آموزشی مقاله نویسی به زبان انگلیسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد، اردیبهشت 1388

13- كارگاهآموزشياصولفنترجمهانگليسي،دانشگاهآزاداسلامي واحدميبد،اردیبهشت 1388

14- كارگاهآموزشي آشنایی با نرم افزار GIS، دانشگاهآزاداسلامي واحدميبد، اسفند 1388

افتخارات

*      رتبه اول مقطع کارشناسی مهندسی منابع طبیعی- مرتع و آبخیزداری. دانشگاه یزد. سال 1376.

*      استاد برگزیده پژوهشی- فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد. سال 1385.

*      پژوهشگر برتر سال 1389 در سومین جشنواره جهادگران علم و فناوری استان یزد.

*      پژوهشگر شایسته تقدیر دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد سال 1390.

اختراع

*      دستگاه شبیه ساز باران با قابلیت انتخاب قطر قطرات باران در سه اندازه متفاوت.شماره ثبت 63965 تاریخ ثبت 23/12/1388.

طرحهای  پژوهشي

1- مجری طرحپژوهشیبررسی قابلیت تصاویر سنجنده ASTERدر تفکیک رخساره های کویر طبس. دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد.1390.

2-مجری طرح پژوهشی کاربرد تکنیک های سنجش از دور و عوامل محیطی در تفکیک و تعیین خصوصیات خصوصیات پوشش گیاهی (مطالعه موردی: حوضه سیاه کوه یزد).دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد. 1392.

3-مجری طرح پژوهشی مقایسه کارایی برخی مدل های ارزیابی آسیب پذیری آب های زیرزمینی به آلودگی(مطالعه موردی : دشت ابرکوه)دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد. در حال اجرا.

4-همکار طرحپژوهشیارزیابی چند معیاره مکانی در الویت بندی مناطق فرسایشی برای احداث بانکت (مطالعه موردی: حوزه آبخیز میانکوه یزد). دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد. 1386.

5- همکار طرح پژوهشی برآورد فرسایش خاک با مدل RUSEL2و برنامه ریزی فرسایش خاک.دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد.1390.

6- طرح مطالعاتی آبخیزداری حوزه بیاض شهرستان انار کرمان. بخش هیدرولوژی. کارفرما: اداره منابع طبیعی استان کرمان.1389.

7- طرح مطالعاتی آبخیزداری شهرستان طبس استان یزد. بخش فرسایش و رسوب. کارفرما: اداره منابع طبیعی استان یزد.1389.

8- طرح مطالعاتی مدیریت جنگل دست کاشت جمز طبس. بخشهای ژئومرفولوژی، هیدرولوژی و فرسایش و رسوب. کارفرما : اداره منابع طبیعی استان یزد.1387.

9- طرح مطالعاتی آبخیزداری حوزه عقدا. بخش هیدرولوژی آبهای زیرزمینی. کارفرما: اداره منابع طبیعی استان یزد.1390.

داوری مقالات

1-     داوری مقاله در مجله علمی پژوهشی Caspian Journal of Environmental Sciences. دانشگاه گیلان. 1392.

2-     داوری مقالات مجله علمی پژوهشی پژوهشنامه مدیریت آبخیز. دانشگاه ساری. 1392.

3-     داوری مقالات نهمین همايش ملّي علوم و مهندسي آبخيزداري – آبخیزداری در مناطق خشک(سیل و خشکسالی)8 و 9 آبان 1392، گروه مهندسي آبخيزداري دانشکده منابع طبيعي و کویرشناسی دانشگاه یزد.1392.

4-     داوری مقالات اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخشهای کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست. 1391.

5-     داوری مقالات كنفرانسمليرويكردهاينويندرمديريتپيدارمنابعطبيعي. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات. 26 آبان 1390.

6-      داوری مقالات هفتمین همایش بین المللی ژئوتکنولوژی محیطی، انرژی و توسعه پایدار جهانی. لس آنجلس. ایالات متحده امریکا. 27-29 ژوئن 2012.( XII International Symposium on Environmental Geotechnology, Energy and Global Sustainable Development. Los Angeles, CA-June 27-29, 2012.)

مقالات منتشر شده در مجلات علمی پژوهشی

1- فیض نیا سادات، احمدی حسن،حسن زاده نفوتی محمد. 1380. پهنه بندي خطر زمين لغزش حوزه آبخيز شلمانرود در استان گيلان، مجله علمي پژوهشي دانشكده منابع طبيعي دانشگاه تهران، جلد 54، شماره 3، سال 1380.

2- حسن زاده نفوتی محمد، فیض نیا سادات، احمدی حسن، پیروان حمید رضا. 1387. بررسي تاثير ويژگي هاي فيزيكي و شيميايي مارن ها بر ميزان رسوبدهي با استفاده از مدل فيزيكي باران ساز، فصلنامه علمي پژوهشي انجمن زمين شناسي مهندسي ايران، جلد اول، شماره 1، بهار 1387.

3- چابک بلداجی مسلم، حسن زاده نفوتی محمد و ابراهیمی خوسفی زهره. 1389. مكانيابيعرصهپخشسيلاببااستفادهازروشتحليلسلسلهمراتبي (مطالعهمورديحوزهآبخيزعشقآبادطبس ). مجله علمی پژوهشی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران. سال چهارم. شماره 13. زمستان 1389.

4- حسن زاده نفوتی محمد، چابک بلداجی مسلم و ابراهیمی خوسفی زهره. 1391. پهنه‌بندی خطر زمین­لغزش با استفاده ازروش ارزیابی چند معیاره مکانیSMCE))(مطالعه موردی:حوضه آبخیز شلمانرود) . مجله علمی پژوهشی پژوهش های حفاظت آب و خاک. جلد 19. شماره 1. 1391.

5-چابک بلداجی مسلم، زارعی محمودآبادی هادی، عليشيرزادهمحمد،حسنزادهنفوتيمحمد. 1392. مکانیابی احداث سدهای خاکی کوچک در مناطق خشک و نیمه خشک با روش تحلیل چند معیاره مکانی SMCE))(مطالعه موردی: حوزه آبخیز یوسف آباد).. مجله علوم و مهندسی آب. سال اول. شماره 2. صفحات 31-40.

6- حسن زاده نفوتی محمد، چابک بلداجی مسلم و ابراهیمی خوسفی زهره. 1393. بررسی نقش توپوگرافی و فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی خاک بر مورفولوژی رخساره های کویری بر اساس روش میانگین هندسی و تجمیع لایه های اطلاعاتی سنجنده aster( مطالعه موردی: پلایای طبس). مجله علمی پژوهشی سنجش از دور و GISایران. سال ششم. شماره اول. بهار 1393 (در نوبت چاپ).

7-دهقانی فیروزآبادی نجمه،جمالی علی اکبر و حسن زاده نفوتی محمد. 1392. بررسی تاثیر اقدامات آبخیزداری بر کاهش سیل خیزی. مجله علمی پژوهشی فضای جغرافیایی. پذیرش چاپ.

8- شیخ علیشاهی نجمه،جمالی علی اکبر و حسن زاده نفوتی محمد. 1392. پهنه بندي سيل با استفاده از مدل هيدروليكي تحليل رودخانه(مطالعه موردي: حوزه آبخيز منشاد- استان يزد).مجله علمی پژوهشی فضای جغرافیایی. پذیرش چاپ.

9-قضاوی رضا، اختصاصی محمد رضا، حسینی سید زین العابدین، حسن زاده نفوتی محمد، ابراهیمی خوسفی زهره و ابراهیمی خوسفی محسن. 1392. مقایسه روش های مختلف رگرسیون دومتغیره در شناسایی رخساره های کویری براساس روابط مولفه های خاک با داده های ماهواره ای موردشناسی: پلایای ابرکوه- استان یزد. مجله علمی پژوهشی جغرافیا و امایش شهری- منطقه ای. زمستان 1392.

 

 

مقالات منتشر شده در همایش های داخلی و خارجی

1- پیروان حمیدرضا، حسن زاده نفوتی محمد. 1386. نقش عوامل فيزيكوشيميايي موثر بر اشكال فرسايش در پهنه هاي مارني، پنجمين همايش ملي زمين شناسي مهندسي و محيط زيست ايران، محل برگزاري پژوهشكده سوانح طبيعي. تهران. 6-8 اسفند1386.

2- حسن زاده نفوتی محمد. 1387. طبقهبندينهشتههايمارنيبراساستوانرسوبزايي. همایشاستانیکشاورزیومنابعطبیعی. دانشگاهآزاد اسلامی واحد میبد. خرداد 1387.

3-جمالی علی اکبر، مروتی ابوالفضل، حسن زاده نفوتی محمد. 2009. ارزیابی چند معیاره مکانی داده های رقومی زمین و GISبرای کاهش فرسایش با بانکت بندی مطالعه موردی آبخیز میانکوه در ایران، ششمین همایش زمین دیجیتال، پکن، چین، 9 تا 12 سپتامبر 2009.

4- حسن زاده نفوتی محمد. 2010 . مدل چند متغیره برای پهنه بندی خطر زمین لغزش. کنفرانس بین المللی ژئوتکنیک هند. بمبئی. هند. 16 تا 18 دسامبر 2010.

5- چابک مسلم، زارعی محمودآبادی هادی، حسن زاده نفوتی محمد ، ابراهیمی خوسفی زهره.1389.رابطه بین خشکسالی و افت سطح آب زیرزمینی  منطقه جمز طبس. همایش ملی منابع طبیعی آسیب ها و چالشها، پژوهش های کاربردی و راهکارهای عملی، دانشگاه ایلام.

6- نجمه شیخ علیشاهی،  جمالي علي اكبر، محمد حسن‌زاده نفوتی، 1390. مروريبرپهنهبنديخطرسيلبااستفادهازمدلهيدروليكيتحليلرودخانه(HEC – RAS) وسامانهاطلاعاتجغرافيايي (GIS)، هفتمين همايش ملّي علوم و مهندسي آبخيزداري، گروه مهندسي مرتع و آبخيزداري دانشکده منابع طبيعي دانشگاه صنعتي اصفهان، 7 و 8 ارديبهشت 1390.

7- حسن زاده نفوتی، محمد، چابک مسلم. 2011. اولويت بندي مكاني چراگاهها بااستفاده از ارزيابي چند معياره مكاني (مطالعه موردی: حوزه آبخیز یوسف آباد-ایران). دومین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست و کاربردهای آن. شانگهای چین. 19- 21 آگوست 2011.

8-حسن زاده نفوتی محمد، فیض نیا سادات، احمدی حسن و پیروان حمید رضا. 1390 . بررسی ارتباط بین نوع کانی رسی و فرسایش پذیری در مارنهای مختلف(مطالعه موردی- حوزه آبخیز ایوانکی). دوازدهمین کنکره علوم خاک ایران.تبریز. 12 و 13 شهریور 1390.

9-حسن زاده نفوتی محمد، پورحیدری سعید و مهرورز مغانلو کریم . 1390. تاثیر عملیات آبخیزداری بر کاهش فرسایش و رسوب حوزه آبخیز سهند بلوک آباد.دوازدهمین کنکره علوم خاک ایران.تبریز.12 و 13 شهریور 1390.

10-حسن زاده نفوتی محمد، تیموری مژگان و جمالي علي اكبر. 1390. مدیریت جامع آب و خاک در مناطق خشک و بیابانی به روش ارزیابی چندمعیاره مکانی (SMCE).دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران.23 و 24 شهریور 1390.

11-حسن زاده نفوتی محمد، ابراهیمی خوسفی زهره، چابک بلداجی مسلم و جمالي علي اكبر.1390. استفادهازروشطبقهبندینظارتشدهدربررسیروندشورشدنرخسارهحاشیهمرطوببااستفادهازدادههایماهوارهایASTER , ETM. دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران.23 و 24 شهریور 1390.

12-بهرامی علی، طالبی علی، حسن زاده نفوتی محمد، وروانی جواد و مردیان مهدی. 1390. تعیینمعادلهبهینهدبیرسوبسالانهدرایستگاههیدرومتریپلدوآبشازند. دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران.23 و 24 شهریور 1390.

13-بهرامی علی، طالبی علی، حسن زاده نفوتی محمد، وروانی جواد. 1390. بررسیارتباطضرائبمعادلهسنجهرسوبباخصوصیاتفیزیکیحوزهآبخیزپلدوآبشازند. كنفرانسمليرويكردهاينويندرمديريتپيدارمنابعطبيعي. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات. 26 آبان 1390.

14-جمالی علی اکبر، دهقانی فیروزآبادی نجمه و حسن زاده نفوتی محمد. 1390.بررسيتاثيراقداماتآبخيزداريبركاهشسيلخيزيحوزهآبخيزباكمكمدلرياضيHEC-HMS. كنفرانسمليرويكردهاينويندرمديريتپيدارمنابعطبيعي. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات. 26 آبان 1390.

15-جمالی علی اکبر، شیخ علیشاهی نجمه و حسن زاده نفوتی محمد. بررسيوتحليلپديدهخشكساليبااستفادهازچندنمايهمبتنيبربارش (مطالعهموردي : حوزهآبخيزمنشاد–استانيزد). كنفرانسمليرويكردهاينويندرمديريتپيدارمنابعطبيعي. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات. 26 آبان 1390.

16-دانائی رضا ، حسن زاده نفوتیمحمدو محتشم نیا سعید. 1390. مكان یابی سدهای زیرزمینی با استفاده از RS/GIS(مطالعه موردی: منطقه منشاد استان یزد).همایش ملی کشاورزی پایدار.دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین – پیشوا. 10 آذر 1390.

17- حسن زاده نفوتی، محمد. 2012. طبقه بندی اراضی مارنی با استفاده از تجزیه به مولفه های اصلی در جهت توسعه پایدار منابع طبیعی. دومین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی محیط زیست. بانکوک تایلند. 7-8 آوریل 2012.

18-حسن زاده نفوتی محمد، و چابک بلداجی مسلم.1391.بررسی بیلان آبهای زیرزمینی لازمه مدیریت پایدار منابع آب. همایش ملی توسعه پایدار در کویر. دانشگاه آزاد اسلامی واحد بم. 20 و 21 اردیبهشت 1391.

19- حسن زاده نفوتی محمد، .1391. طبقه بندی اراضی مارنی در جهت توسعه پایداربا استفاده از روش تجزیه به مولفه های اصلی (PCA) مطالعه موردی: حوزه آبخیز ایوانکی. همایش ملی توسعه پایدار در کویر. دانشگاه آزاد اسلامی واحد بم. 20 و 21 اردیبهشت 1391.

20- حسن زاده نفوتی محمد، مروتی ابوالفضل و عزآبادی محمد.1391. بررسی برخی از عوامل موثر بر فرسایش پذیری سازندها و الویت بندی آنها در جهت مدیریت پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک ( مطالعه موردی: حوزه آبخیز خضرآباد یزد). اولین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک. دانشگاه آزاداسلامی واحد ابرکوه. 27 و 28 اردیبهشت 1391.

21- حسن زاده نفوتی محمد، مروتی ابوالفضل و عزآبادی محمد.1391. شناسایی مناطق حساس به فرسایش در جهت اعمال مدیریت پایدار منابع طبیعی ( مطالعه موردی: حوزه آبخیز خضرآباد یزد). اولین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک. دانشگاه آزاداسلامی واحد ابرکوه. 27 و 28 اردیبهشت 1391.

22- جمالی علی اکبر، حسن زاده نفوتی محمدو مروتی ابوالفضل. 1391. برآورد فرسایش خاک با مدل کامپیوتری RUSLE2در ایران در جهت مدیریت جامع حوزه آبخیز ( مطالعه موردی: حوزه آبخیز بن کوه حبله رود). هشتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران. دانشگاه لرستان. 27 و 28 اردیبهشت 1391.

23- حسینی مفرد سید رضا، حسن زاده نفوتی محمدو طالبی محمد صادق. 1391. تعیین شدت و وسعت خشکسالی و تاثیر آن بر وضعیت منابع آبهای سطحی(مطالعه موردی حوزه آبخیز سد 15 خرداد قم). اولین همایش ملی بیابان( علوم، فنون و توسعه پایدار). مرکز تحقیقات بین المللی بیابان دانشگاه تهران. 27 و 28 خرداد 1391.

24- جمالی علی اکبر، مطلب نژاد علی، حسن زاده نفوتی محمدو دشتکیان کاظم. 1391. بررسی رابطه بین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک با میزان فرسایش اندازه گیری شده توسط بارانساز. مطالعه موردی حوزه آبخیز نیر. سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری. شهریور 1391.

25- جمالی علی اکبر، مطلب نژاد علی، حسن زاده نفوتی محمدو دشتکیان کاظم. 1391. بررسی رابطه شیب، پوشش گیاهی و مساحت واحد کاری با میزان رسوب برآورد شده توسط مدل WSM. مطالعه موردی حوزه آبخیز نیر. سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری. شهریور 1391.

26- حسینی مفرد سید رضا، طالبی محمد صادق، حسن زاده نفوتی محمدو کمالی مقدم راند. 1391. تعیین شدت و وسعت خشکسالی با استفاده از شاخص SPI. مطالعه موردی حوزه آبخیز سد پانزده خرداد قم. سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری. شهریور 1391.

27- انتظاری زارچ احمد، جمالی علی اکبر ، حسن زاده نفوتی محمد. 1391. مدیریت و پتانسیل یابی منابع آب حوزه آبخیز با استفاده از سنجش از دور و GIS. مطالعه موردی کریت طبس. سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری. شهریور 1391.

28- جمالی علی اکبر ، دهقان علی و حسن زاده نفوتی محمد. 1391. شناسایی مهمترین عوامل فیزیوگرافی در سیلاب و برآورد دقیق دبی های سیلابی در حوضه های مناطق خشک و بیابانی. سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران. دانشگاه آزاد اسلامی اراک. 25و26 شهریور 1391.

29- جمالی علی اکبر ، دهقان علی و حسن زاده نفوتی محمد. 1391. گروه بندی زیرحوزه های آبخیز از نظر سیلاب با توجه به عوامل فیزیوگرافی در مناطق خشک و بیابانی. سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران. دانشگاه آزاد اسلامی اراک. 25و26 شهریور 1391.

30- شیخ علیشاهی نجمه،جمالی علی اکبر و حسن زاده نفوتی محمد. 1391. پهنه بندی خطر سیل با استفاده از مدل هیدرولیکی تحلیل رودخانه (HEC-RAS) و سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) ( مطالعه موردی: حوزه آبخیز منشاد – استان یزد). نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه. دانشگاه شهید چمران اهواز. بهمن 1391.

31- دهقانی فیروزآبادی نجمه،جمالی علی اکبر و حسن زاده نفوتی محمد. 1391. مروری بر تاثیر اقدامات آبخیزداری بر کاهش سیل خیزی حوزه آبخیز با کمک مدل HEC-HMS. نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه. دانشگاه شهید چمران اهواز. بهمن 1391.

32- دهقانی فیروزآبادی نجمه،جمالی علی اکبر و حسن زاده نفوتی محمد. 1391. بررسی عملکرد سازه های حوزه آبخیز طزرجان استان یزد با استفاده از مدل HEC-HMS. نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه. دانشگاه شهید چمران اهواز. بهمن 1391.

33- حسن زاده نفوتی محمدونوروزی زهرا. 1391.بررسی کارایی برخی مدل های ارزیابی آسیب پذیری آب های زیرزمینی به آلودگی. همایش ملی مهندسی آب و فاضلاب. مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی کرمان. 8 و 9 اسفند 1391.

34- حسن زاده نفوتی محمد ،نوجوان بشنیغانمحمد رضا ، زارع مهرجردیاحمد علی و چابک بلداجی مسلم. شناسایی عوامل مکانی موثر در وقوع زمین لغزش حوضه ابخیز کاج و رستمی استان چهارمحال و بختیاری با روش SMCE. همایش ملی انتقال آب بین حوضه ای(چالش ها و فرصت ها). دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد. 3 خرداد 1391.

منو اصلی
نظرسنجی
نظرسنجي غير فعال مي باشد
جستجو
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 5935
 بازدید امروز : 155
 کل بازدید : 645114
 بازدیدکنندگان آنلاين : 11
 زمان بازدید : 0.3438
آدرس: میبد،کیلومتر 3 جاده میبد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد میبد
infomaybodiau.ac.ir
كد پستي: 8965151567 ، تلفن : 5-32370161-035