چهارشنبه ٢١ آذر ١٣٩٧
صفحه اصلي > اطلاعات تماس  
اطلاعات تماس

نام و نام خانوادگی :  اصغر قاسمي
پست سازماني :  معاون آموزش و تحصيلات تكميلي
مدرک تحصیلی :  دکتری
رشته تحصیلی : علوم مرتع
مرتبه علمي : استاديار
شماره تماس داخلی :  2060
شماره تماس مستقیم :32370957-035
آدرس پست الکترو نیکی : rail.com

 

نام و نام خانوادگی :  علي اكبر جمالي
پست سازماني :
كارشناس امور آموزشي (سنجش و نظارت
و تصويب رشته)
مدرک تحصیلی :  دکتری
رشته تحصیلی : 
علوم مهندسي-آبخيزداري
مرتبه علمي :استاديار
شماره تماس مستقيم : 32370163-035    
شماره تماس داخلي :  2052
آدرس پست الکترو نیکی  : 

 

نام و نام خانوادگی :  مهناز اسلامی
سمت :  کارشناس امور آموزشي
مدرک تحصیلی : کارشناسی
رشته تحصیلی :  زبان و ادبیات فارسی
شماره تماس داخلی 2053
شماره تماس مستقیم :  32370163-035
آدرس پست الکترو نیکی : mahnazeslami49.93@gmail.com

 

نام و نام خانوادگی :  سید جلیل اقبالی
سمت :  كارشناس امورآموزشي
مدرک تحصیلی :  کارشناسی
رشته تحصیلی :  تربیت مترجم زبان انگلیسی
شماره تماس داخلی :  2404
شماره تماس مستقیم :  32370955 - 035
آدرس پست الکترو نیکی :  sjeghbali@yahoo.com

  

نام و نام خانوادگی :  محمد يزدان پناه
سمت : مسئول امور آموزشي
مدرک تحصیلی :  کارشناسی
رشته تحصیلی :  اقتصاد بازرگاني
شماره تماس داخلی :  2518
شماره تماس مستقیم :  32370953 - 035
آدرس پست الکترو نیکی : 

 

نام و نام خانوادگی :  فاطمه امامی
سمت :  کارشناس امور آموزشی
مدرک تحصیلی :  کارشناسی
رشته تحصیلی :  آموزش ابتدایی
شماره تماس داخلی :  2044
شماره تماس مستقیم :  32370954-035
آدرس پست الکترو نیکی :f.emami50@gmail.com

 

نام و نام خانوادگی :  مرتضي فياضي  بارجيني
سمت :  مسئول امور دفتري
مدرک تحصیلی :  کارشناسي
رشته تحصیلی :  آموزش ابتدايي
شماره تماس داخلی :  2308
شماره تماس مستقیم :  32370957-035
آدرس پست الکترو نیکی :  fayazimorteza@yahoo.com

 

نام و نام خانوادگی :  محمد حسن دهقانی
سمت :  كارشناس امور آموزشي(مسئول امتحانات وثبت نمرات)
مدرک تحصیلی :  کارشناسی
رشته تحصیلی :  علوم اقتصاد
شماره تماس داخلی :  2044
شماره تماس مستقیم :  32370954-035
آدرس پست الکترو نیکی :  mhd825825@gmail.com

 

نام و نام خانوادگی :  فهیمه رضائی
سمت :  کارشناس امورآموزشي (مرکز محاسبات)
مدرک تحصیلی :  کارشناسي
رشته تحصیلی :  آموزش ابتدایی
شماره تماس داخلی : 2053
شماره تماس مستقیم : 32370163-035
آدرس پست الکترو نیکی : rezaefhimeh55@gmail.com

 

نام و نام خانوادگی :  هادی اعرافی
سمت :   بايگان (آموزش)
مدرک تحصیلی :  دیپلم
رشته تحصیلی :  علوم انساني
شماره تماس داخلی : 2054
شماره تماس مستقیم :  32370163-035
آدرس پست الکترو نیکی : 

 

 نام و نام خانوادگی :  حبیب اله زمانی
سمت :  رئیس اداره برنامه ریزی آموزشی
مدرک تحصیلی :  کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی :  علوم تربيتي - برنامه ريزي درسي
شماره تماس داخلی :  2058
شماره تماس مستقیم :    32370962- 035
آدرس پست الکترو نیکی :  habibolah.zamanishooroki@gmail.com

 

نام و نام خانوادگی :  فوزيه شمسی
سمت :  کارشناس امور آموزشی
مدرک تحصیلی :  کارشناسی
رشته تحصیلی :  آموزش ابتدایی
شماره تماس داخلی :  2308
شماره تماس مستقیم : 32370952 - 035  
آدرس پست الکترو نیکی :

 

نام و نام خانوادگی :  زهر ه عباچی
سمت : 
کارشناس امور آموزشی (امور بيمارستانها)
مدرک تحصیلی :  کارشناسی
رشته تحصیلی :  مامائی
شماره تماس داخلی :  2515
شماره تماس مستقیم :  32370958-035
آدرس پست الکترو نیکی :

 نام و نام خانوادگی :  محمد جواد کریم زاده
سمت :  مسئول امورآموزشي( پذیرش و ثبت نام)
مدرک تحصیلی :  کارشناسی
رشته تحصیلی :  آموزش ابتدایی
شماره تماس داخلی :  2047
شماره تماس مستقیم :  32370163-035
آدرس پست الکترو نیکی :  mjkarimzadeh57@yahoo.com

 

نام و نام خانوادگی :  محمد رضا مولودی
سمت :  كارشناس امورآموزشی
مدرک تحصیلی :  کاردانی
رشته تحصیلی :  زمین شناسی
شماره تماس داخلی :  2048
شماره تماس مستقیم :  32370163-035
آدرس پست الکترو نیکی :

 

نام و نام خانوادگی :  نجمه السادات میرمحمدی
سمت :  کارشناس امورآموزشی
مدرک تحصیلی :  کارشناسی
رشته تحصیلی :  اقتصاد بازرگانی
شماره تماس داخلی :  2055
شماره تماس مستقیم :  32370161-035
آدرس پست الکترو نیکی :  mnajmealsadat@yahoo.com

 

 

منو اصلی
نظرسنجی
نظرسنجي غير فعال مي باشد
جستجو
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 41535
 بازدید امروز : 65
 کل بازدید : 602326
 بازدیدکنندگان آنلاين : 15
 زمان بازدید : 0.3281
آدرس: میبد،کیلومتر 3 جاده میبد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد میبد
infomaybodiau.ac.ir
كد پستي: 8965151567 ، تلفن : 5-32370161-035