چهارشنبه ٢٢ آذر ١٣٩٦
صفحه اصلي > اطلاعات تماس  
اطلاعات تماس

نام و نام خانوادگی :  معصومه اسمعیلی
پست سازماني : كارگزين (هيات علمي )
مدرک تحصیلی :  کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی :  زبان و ادبیات فارسی
مرتبه علمي : مربي
شماره تماس مستقيم :32370962-035
شماره تماس داخلي :  2057
آدرس پست الکترو نیکی: Esmailim33@yahoo.com

 

نام و نام خانوادگی :  حسن رسولي شوركي
پست سازماني :  معاون آموزش و تحصيلات تكميلي
مدرک تحصیلی :  دکتری
رشته تحصیلی :  رياضي
مرتبه علمي : استاديار
شماره تماس داخلی :  2060
شماره تماس مستقیم :32370957-035
آدرس پست الکترو نیکی : rasoolishoroky@gmail.com

 

نام و نام خانوادگی :  علي اكبر جمالي
پست سازماني :
كارشناس امور آموزشي (سنجش و نظارت
)
مدرک تحصیلی :  دکتری
رشته تحصیلی : 
علوم مهندسي-آبخيزداري
مرتبه علمي :استاديار
شماره تماس مستقيم : 32370163-035    
شماره تماس داخلي :  2052
آدرس پست الکترو نیکی  : 

 

نام و نام خانوادگی :  مهناز اسلامی
سمت :  کارشناس امور آموزشي (مرکز محاسبات)
مدرک تحصیلی : کارشناسی
رشته تحصیلی :  زبان و ادبیات فارسی
شماره تماس داخلی 2053
شماره تماس مستقیم :  32370163-035
آدرس پست الکترو نیکی : mahnazeslami49.93@gmail.com

 

نام و نام خانوادگی :  سید جلیل اقبالی
سمت :  مسئول امورآموزشي
مدرک تحصیلی :  کارشناسی
رشته تحصیلی :  تربیت مترجم زبان انگلیسی
شماره تماس داخلی :  2404
شماره تماس مستقیم :  32370955 - 035
آدرس پست الکترو نیکی :  sjeghbali@yahoo.com

  

نام و نام خانوادگی :  محمد يزدان پناه
سمت :
مدرک تحصیلی :  کارشناسی
رشته تحصیلی : 
شماره تماس داخلی :  2518
شماره تماس مستقیم :  32370953 - 035
آدرس پست الکترو نیکی : 

 

نام و نام خانوادگی :  فاطمه امامی
سمت :  کارشناس امور آموزشی
مدرک تحصیلی :  کارشناسی
رشته تحصیلی :  آموزش ابتدایی
شماره تماس داخلی :  2044
شماره تماس مستقیم :  32370954-035
آدرس پست الکترو نیکی :f.emami50@gmail.com

 

نام و نام خانوادگی :  ناهید باشی
سمت : 
مسئول امورآموزشي( گروه مامائی)
مدرک تحصیلی :  کارشناسی
رشته تحصیلی :  تربیت مترجم زبان انگلیسی
شماره تماس داخلی :  2515
شماره تماس مستقیم :  32370958-035
آدرس پست الکترو نیکی :  nahidbashi@yahoo.com

 نام و نام خانوادگی :  حسین دهقانی
سمت :  رئیس اداره کارگزینی هیات علمی
مدرک تحصیلی :  کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی :  اقتصاد و معارف اسلامی
شماره تماس داخلی : 2057
شماره تماس مستقیم : 32370962-035
آدرس پست الکترو نیکی :  HDFirozabadi@yahoo.com

 

نام و نام خانوادگی :  مرتضي فياضي  بارجيني
سمت :  مسئول امور دفتري
مدرک تحصیلی :  کارشناسي
رشته تحصیلی :  آموزش ابتدايي
شماره تماس داخلی :  2308
شماره تماس مستقیم :  32370957-035
آدرس پست الکترو نیکی :  fayazimorteza@yahoo.com

 

نام و نام خانوادگی :  محمد حسن دهقانی
سمت :  كارشناس امور آموزشي(مسئول امتحانات وثبت نمرات)
مدرک تحصیلی :  کارشناسی
رشته تحصیلی :  علوم اقتصاد
شماره تماس داخلی :  2044
شماره تماس مستقیم :  32370954-035
آدرس پست الکترو نیکی :  mhd825825@gmail.comنام و نام خانوادگی :  محمد حسین رسولی
سمت :  مدیر آموزش
مدرک تحصیلی :  کارشناسی
رشته تحصیلی :   کامپیوتر
شماره تماس داخلی : 2061
شماره تماس مستقیم :  32370954-035
آدرس پست الکترو نیکی :  M-h-Rasooli1351@ yahoo.com

 

نام و نام خانوادگی :  فهیمه رضائی
سمت :  کارشناس امورآموزشي (مرکز محاسبات)
مدرک تحصیلی :  کارشناسي
رشته تحصیلی :  آموزش ابتدایی
شماره تماس داخلی : 2053
شماره تماس مستقیم : 32370163-035
آدرس پست الکترو نیکی : rezaefhimeh55@gmail.com

 

نام و نام خانوادگی :  هادی اعرافی
سمت :   بايگان (آموزش)
مدرک تحصیلی :  دیپلم
رشته تحصیلی :  علوم انساني
شماره تماس داخلی : 2054
شماره تماس مستقیم :  32370163-035
آدرس پست الکترو نیکی : 

 

 نام و نام خانوادگی :  حبیب اله زمانی
سمت :  رئیس اداره برنامه ریزی آموزشی
مدرک تحصیلی :  کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی :  علوم تربيتي - برنامه ريزي درسي
شماره تماس داخلی :  2058
شماره تماس مستقیم :    32370962- 035
آدرس پست الکترو نیکی :  habibolah.zamanishooroki@gmail.com

 

نام و نام خانوادگی :  فوزيه شمسی
سمت :  کارشناس امور آموزشی
مدرک تحصیلی :  کارشناسی
رشته تحصیلی :  آموزش ابتدایی
شماره تماس داخلی :  2308
شماره تماس مستقیم : 32370952 - 035  
آدرس پست الکترو نیکی :

 

نام و نام خانوادگی :  زهر ه عباچی
سمت : 
کارشناس امور آموزشی (امور بيمارستانها)
مدرک تحصیلی :  کارشناسی
رشته تحصیلی :  مامائی
شماره تماس داخلی :  2515
شماره تماس مستقیم :  32370958-035
آدرس پست الکترو نیکی :

 نام و نام خانوادگی :  محمد جواد کریم زاده
سمت :  مسئول امورآموزشي( پذیرش و ثبت نام)
مدرک تحصیلی :  کارشناسی
رشته تحصیلی :  آموزش ابتدایی
شماره تماس داخلی :  2047
شماره تماس مستقیم :  32370163-035
آدرس پست الکترو نیکی :  mjkarimzadeh57@yahoo.com

 

نام و نام خانوادگی :  زهرا گلمحمدی
سمت :  کارشناس امور آموزشی
مدرک تحصیلی :  کارشناسی
ر
شته تحصیلی :  زبان و ادبیات فارسی
شماره تماس داخلی :  2055
شماره تماس مستقیم :  32370163-035
آدرس پست الکترو نیکی :

 

نام و نام خانوادگی :  عباس ملا احمدی
سمت :  کارشناس امور آموزشي (گروه معارف اسلامي)
مدرک تحصیلی :  كارشناسي
رشته تحصیلی :  حوزوي
شماره تماس داخلی :  2503
شماره تماس مستقیم :  32370163-035
آدرس پست الکترو نیکی :

 

نام و نام خانوادگی :  محمد رضا مولودی
سمت :  مسئول امورآموزشی (امورمربوط به كارشناسي ارشدوتصويب رشته)
مدرک تحصیلی :  کاردانی
رشته تحصیلی :  زمین شناسی
شماره تماس داخلی :  2048
شماره تماس مستقیم :  32370163-035
آدرس پست الکترو نیکی :

 

نام و نام خانوادگی :  نجمه السادات میرمحمدی
سمت :  کارشناس امورآموزشی
مدرک تحصیلی :  کارشناسی
رشته تحصیلی :  اقتصاد بازرگانی
شماره تماس داخلی :  2055
شماره تماس مستقیم :  32370161-035
آدرس پست الکترو نیکی :  mnajmealsadat@yahoo.com

 

نام و نام خانوادگی :  فاطمه نیلی
سمت : كارشناس امور آموزشی
مدرک تحصیلی :  کارشناسی
رشته تحصیلی :  مواد سرامیک
شماره تماس داخلی :  2515
شماره تماس مستقیم  :  32370958-035
آدرس پست الکترو نیکی :  fatemehnili@yahoo.com

 

 

 

 

 

 
 
 


  
 

منو اصلی
نظرسنجی
نظرسنجي غير فعال مي باشد
جستجو
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 35359
 بازدید امروز : 38
 کل بازدید : 478217
 بازدیدکنندگان آنلاين : 8
 زمان بازدید : 0.2813
آدرس: میبد،کیلومتر 3 جاده میبد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد میبد
infomaybodiau.ac.ir
كد پستي: 8965151567 ، تلفن : 5-32370161-035